gästhamn

Sattmarks gästhamn

I Sattmarks gästhamn finns en gästbrygga med platser för caféets kunder, samt en egen brygga för uthyrning av båtplatser.

Hamnen är belägen längs med farled 2.1, på södra sidan av Stormälö. När man kommer från Airisto är hamnen belägen strax före Sattmarks bro. Sjövägen längs farleden är ca. 4 M. Turunmaan Saaristokarttasarja sida 704 hamn nr 648. Sattmarksbron har en frihöjd på 14 m.

Koordinater 60° 15′ 6.5088″ N, 22° 14′ 23.388″ E

Djupet vid besökshamnens pontonbrygga är 4 m. Vid den bakre bryggan, längs stranden, är djupet ungefär 2 m (osäkert).

Caféets brygga är ämnat för dagsgäster. Om övernattning kommer man alltid skillt överens med caféet. Bryggan har plats för 5-7 båtar. Lägg till med fören fast i bryggan och aktern fast i bojen (med ankare vid ändan av bryggan).

På gästbryggan finns sjövägsmärket P.

GÄSTHAMNENS REGLER:
Anslutning till gästhamnen sker på egen risk.
Vid förtöjning och avstigning vid kaj och vid vistelse vid kaj ska nödvändig försiktighet iakttas.
Vi ansvarar inte för skador som orsakas av väderförhållanden. Anmärkningsvärt är också stark ström som orsakas av Sattmarksbron.
Det är förbjudet att göra öppen eld.
Cigarettfimpar får inte kastas i havet eller i terrängen.
Det finns ingen organiserad sophämtning i hamnen.
Camping är inte tillåtet.

Det råder tystnad i hamnområdet kl. 22-07.

Övernattning vid gästbryggan 15 e/båt. Betalas till caféets kassa.

 

Sattmarks permanenta uthyrningsplatser för båtar

Bredvid Sattmarks besöksbrygga, finns 24 permanenta uthyrningsplatser för båtar.

Ifall du är intresserad av att hyra en permanent båtplats, så kan du vara i direkt kontakt med Niklas Reuter. Niklas nås både per epost (niklas.reuter@elisanet.fi) och per telefon (050-5348501).

Niklas erbjuder även vinterförvaring för båtar i ekonomibyggnader vid närliggande Lofsdal gård.