Gästhamn

I Sattmarks hamn finns en gästbrygga med platser för caféets kunder, samt en egen brygga för uthyrning av båtplatser.

Hamnen är belägen längs med farled 2.1, på södra sidan av Stormälö. När man kommer från Airisto är hamnen belägen strax före Sattmarks bro. Sjövägen längs farleden är ca. 4 M. Turunmaan Saaristokarttasarja sida 704 hamn nr 648. Sattmarksbron har en frihöjd på 14 m.

Koordinater 60° 15′ 6.5088″ N, 22° 14′ 23.388″ E 

Djupet vid besökshamnens pontonbrygga är 4 m. Vid den bakre bryggan, längs stranden, är djupet ungefär 2 m (osäkert)

Caféets brygga är ämnat för dagsgäster. Om övernattning kommer man alltid skilt överens med caféet. Bryggan har plats för 5-7 båtar. Lägg till med fören fast i bryggan och aktern fast i bojen(med ankare vid ändan av bryggan). På gästbryggan finns sjövägsmärket P.

Det finns 25 båtplatser för uthyrning, av vilka alla har ett djup på 2 meter. Vid uthyrningsbryggan finns en stor vit skylt med texten Sattmark. Om intresse finns av att hyra en båtplats fås mer information genom att kontakta niklas.reuter @ elisanet.fi eller ringa 050 5348 501